Dil Eğitimleri

 

 

İngilizce Kursları Online Ön Başvuru için linke tıklayınız 

 

Başvuru/Kesin Kayıt Formu için tıklayınız.

Not: Kesin kayıt formunu doldurup akademi@agu.edu.tr adresimize gönderebilirsiniz. 

Banka Bilgileri

Şube Adı                             : Türkiye Halk Bankası Kayseri Şubesi  (TL Hesabı)

IBAN                                    : TR 95 0001 2009 4870 0044 0000 12

Açıklama: Adı ve Soyadı, TC kimlik no (………. Kursu)

 

Bize ulaşın: http://www.agu.edu.tr/iletisim

Sorularınız için e-posta adresimiz: akademi@agu.edu.tr

tel.: (0352) 224 88 00 

A1 başlangıç, A2 temel, B1 orta, B2 orta üzeri, C1 ileri ve C2 uzmanlık seviyesi olarak uyguladığımız altı farklı seviye programlarıyla İngilizceyi okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde uygulamalı olarak öğrenebileceksiniz. Seviye programlarıyla İngilizceyi her beceride kullanarak öğretmeyi hedefliyoruz.

Her seviye programında özgün içerikli materyaller kullanılmaktadır. Ayrıca, her seviye programı içeriği, o seviyenin bütün kazanımlarını karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır. Seviye programlarımıza başlamadan önce uygulayacağımız seviye belirleme sınavı ile dört beceride hangi seviyede olduğunuzu öğrenebileceksiniz.

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS)

Seviye tespit sınavı, programlarımıza katılım sağlayacakların dil beceri düzeylerinin tespiti için uygulanır. Bu sayede, katılımcılar için en uygun seviye programı belirlenir. Bu durum, pek çok çalışmayla tespit edildiği üzere, katılımcıların dil öğrenmedeki başarılarını artıracaktır. Seviyesinin altı ya da üzeri bir programa dahil olmadıkları için, her bir katılımcı kendisi için en uygun öğrenme ortamında dil öğrenebilecektir.

İngilizce seviye tespit sınavı AGÜ akademik personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınav yöntemi (5 bölümden oluşur)

Sınav Bölümleri             Yöntem                                   Süre

1. Gramer/Grammar sınavı    Yazılı sınav                             20 dakika

2. Okuma/Reading sınavı     Yazılı sınav                             30 dakika

3. Dinleme/Listening sınavı Yazılı sınav                             30 dakika

4. Yazma/Writing sınavı     Yazılı sınav                             35 dakika

5. Konuşma/Speaking (mülakat)  Yüz yüze (mülakat şeklinde)           5 dakika

   Toplam 2 saattir

ÖNEMLİ

Not 1: Yukarıdaki eğitim programlarından A1 başlangıç seviyesi programı dışındaki eğitimler için seviye tespit sınavları (STS) AGÜ tarafından yapılacaktır.

Not 2: En az 5 kişinin katılımı ile English Skills Proficiency Exam sınavları gerçekleştirilir.

İNGİLİZCE KURSLARI VE SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) HAKKINDA

AGÜ Akademi’de düzenlenen İngilizce kursları, AGU Yabancı Diller Yüksekokulunda (YDYO) verilen derslere eş değer değildir. Ayrıca, İngilizce Becerilerine Dayalı Yeterlik Sınavı, YDYO tarafından her yıl gerçekleştirilen İngilizce Muafiyet Sınavının (EEE) yerine geçmez.

ABOUT ENGLISH COURSES AND EXAM

The courses offered by AGÜ Akademi are not equivalent to those held in AGUSL (AGU School of Foreign Languages). Additionally, the English Skills-based Proficiency Exam does not substitute for the annual Exemption English Exam (EEE) administered by AGUSL.