Kalite

Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Bülent YILMAZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERDEM (Üye)

Dr. Bülent ÇİZMECİ (Üye)

 

Birim Organizasyon Şeması (PDF) 

İş Akışları (PDF)

Birim Görev Tanımları (PDF)