Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel değerler rehberliğinde bireyler, kurumlar veya toplum için katma değeri yüksek eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

 

Vizyon

AGÜ Akademi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle bireylerin hayat boyu öğrenimine katkı sağlama, nitelikli iş gücü üretebilen bir kurum olma ve sürekli eğitim kavramını topluma benimsetme amacındadır.

 

Hedefler

•En yeni bilgiden, teknolojiden ve uygulamalardan iş dünyasını haberdar etmek,

•Katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi aktarmak ve beceriler kazandırmak,

•Nitelikli ve nesnel danışmanlık hizmetleri vermek,

•Belgelendirme hizmetlerinde güvenirlik ve gizlilik ilkesinden taviz vermemek,

•Farklı bilgi alanlarında kendini geliştirmek isteyenlere yeni eğitim imkânları hazırlamak,

•Yurt içindeki ve yurt dışındaki kişilerle ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

•Abdullah Gül Üniversitesinin etik kurallarına bağlı kalmak,

•Abdullah Gül Üniversitesinin standartlarını ve kalitesini bütün faaliyetlere yansıtmaktır.