Kurumsal Eğitimler

AGÜ Akademi (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) kamu kurumlarına, özel sektöre ve bireylere nitelikli eğitimler vererek, danışmanlık hizmetleri sunarak bireylerin/toplumun istek ve ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun metotlarla hızla karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Kurumsal eğitimlerimiz özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. 

Söz konusu programların ana başlıklarından bazıları aşağıda verilmiştir.

- Bilişim Uygulamaları

- Dijitalleşme

- Mühendislik Uygulamaları

- İşletme

- Ekonomi

- Yabancı Dil

 

Bize ulaşın: http://www.agu.edu.tr/iletisim

Sorularınız için e-posta adresimiz: akademi@agu.edu.tr